FRANCISZEK DUKLA

Polish Village Music / Polska Muzyka Wiejska

Zalotna Dziewczyna (Flirting Girl)
Fr. Dukla Wiejska Orkiestra
Orchestra with vocal refrain
18-81512-B BVE-45969 June 24, 1928