FRANCISZEK DUKLA

Polish Village Music / Polska Muzyka Wiejska

Uwiedziona Dziewczyna – Polka (The Cheated Girl)
Fr. Dukla Wiejska Orkiestra
Orchestra with vocal refrain by P. Faut
V-16051-A BVE-45393 June 17, 1928