FRANCISZEK DUKLA

Polish Village Music / Polska Muzyka Wiejska

Pomaluśku Nawracaicie – Obertas (Slowly Return)
Fr. Dukli Wiejska Banda
Dance Orchestra with vocal refrain
79445-B BVE-39017 June 17, 1927