FRANCISZEK DUKLA

Polish Village Music / Polska Muzyka Wiejska

Dziewczyna w Zielonem Ogrodzie – Polka ( A Girl in a Green Garden)
Fr. Dukla Wiejska Orkiestra
Orchestra with vocal refrain by P. Faut
V-16051-B BVE-45394 June 17, 1928