FRANCISZEK DUKLA

Polish Village Music / Polska Muzyka Wiejska

Dziewczynę odprowadził (He Escorted His Girl)
Fr. Dukli Wiejska Orkiestra
Orchestra with vocal refrain
V-16003-A BVE-45970 June 24, 1928