FRANCISZEK DUKLA

Polish Village Music / Polska Muzyka Wiejska

Chłopak jedzie po Dziewczyne (The Boy Is Riding for His Girl)
Fr. Dukla Wiejska Orkiestra
Orchestra with vocal refrain
18-81512-A BVE-45968 June 24, 1928